About Friendship & Red Ribbons: World AIDS Day

28 November 2019

(for Dutch please scroll down)

Have you ever met someone with whom you immediately had such a strong connection, that you were sure that you had been friends in a previous life? It happened to me about 10 years ago, during a weekend break in São Paulo. He had a smile that blew my socks off, a boyish twinkle in his eyes, a full of life energy, and a mouth that really never (ever!) stopped talking. I was fascinated by him and he was fascinated by me, and that’s how it happened. We became best friends. 

We started to hang out together. A lot. Roaming the streets and bars of our home town Rio de Janeiro, drinking and dancing, laughing and joking, discussing life, politics, music, sharing our dreams, our fears, our feelings. We knew everything about each other. At least, I thought we did. 

“Slow down a bit man, you’re not 25 anymore”

When he started to suffer from weird and unexplainable health problems, I first thought it was because of his not so healthy lifestyle. I remember telling him off. “Slow down a bit man, you’re not 25 anymore”. He finally went to see a doctor. And another one, and another one. But it never brought any answer to his health issues, which actually became worse. He was always vague about his doctor’s visits. “They didn’t find anything, I have to come back next week”, he would say. In the meantime I saw that he was changing. He became skinnier, quieter. He had even quit smoking, which was quite a miracle. Nevertheless, he insisted to go a big two day techno festival in São Paulo, a 6 hour bus drive away. It was the beginning of February 2017.

Not more than three weeks later, an ambulance came to take him to hospital. At that point, he had become so weak, that he could hardly breathe, nor walk anymore. A friend of us phoned me in the middle of the night. “Marlies,” she said. “I have very bad news. It’s HIV/AIDS”.

Her words echoed I my brain. HIV/AIDS?

The world got shaken by a mysterious disease

It was in 1981 when the world got shaken by this mysterious, deadly disease. Back in those days in the United States, especially gay men and injecting drug users, started to show a variety of unknown infections. They became so weak that they did not recover and eventually died.

I don’t have memories of that time, as I was only 5 years old. But I do remember how in 1991 Freddie Mercury announced that he had AIDS, one day before he died of the consequences of it. I also remember the singer and model René Klijn, who gave a face to HIV/AIDS in the Netherlands when Paul de Leeuw – a famous Dutch presenter – interviewed him on TV in 1992. René died the year after, just a few days before his 31st birthday.

The attention to and the fear of AIDS are decreasing

HIV is the virus that causes AIDS. It breaks down the immune system that protects  you against all kinds of viruses and bacteria. When your body can no longer protect itself against these viruses and bacteria, this is called AIDS. According to UN Aids, almost 75 million people have become infected with HIV worldwide, and more than 35 million people have died from AIDS-related illnesses.

Nowadays people don’t need to die from AIDS anymore, as HIV inhibitor drugs make it possible to live with HIV and without AIDS. Sadly enough, the number of new HIV infections in the world is not decreasing, but stagnating and in some countries, like Russia, it’s even growing. On the other hand, the attention to the fight against AIDS is weakening and the fear of AIDS is decreasing. This has led to a more nonchalant attitude towards condom use.

The latest study by the Rutgers Knowledge Centre about the sexual health of adults in The Netherlands, aged between 18 and 80 years (2017), shows quite worrying numbers. Only 58% of men and 45% of women used a condom during their last one-night stand. In the 12 months prior to the study, only 5% of men and 7% of women had themselves tested for STDs, and only 3% of both men and women for HIV. That sounds like very little testing for a lot of unsafe sex.

According to UN Aids, worldwide, almost 37 million people still live with HIV nowadays. Every day, nearly 5,000 people are diagnosed with HIV and 2,700 people die from AIDS related diseases. In the Netherlands there are an estimated 23,100 people living with HIV. Of these, 2,300 do not know this.

Say farewell to his life with dancing and music

Did my friend know that he was seropositive? Had he given a sign that he knew? I sometimes think that he went to the two day techno festival knowing that he was in life danger. It was the final blow for him. Soon after he had arrived in hospital on that dark day in February, he went into a coma, from which he never woke up again.

It’s a really fucked up feeling to loose someone to a disease which doesn’t need to be deadly anymore. To a disease that is preventable. To a disease that you can get by practising one of the best things in life. I comfort myself with the idea that he had a final blast at the festival and that he had the opportunity to say farewell to his life with dancing and music, the things he had always loved so much.

May he rest in peace and be a warning shot across the bow for anybody who thinks HIV is not a deadly disease anymore.

 

————————————————————————————————

Heb je ooit wel eens iemand ontmoet met wie je direct zo’n sterke band had, dat je ervan overtuigd was dat jullie in een vorig leven al vrienden waren? Het overkwam mij zo’n tien jaar geleden, tijdens een weekendtripje in São Paulo. Hij had een jongensachtige twinkeling in zijn ogen en de energie van een labrador puppy. Als hij lachte, ging de zon schijnen. En zijn mond? Die stopte nooit (echt nooit!) met praten. Hij fascineerde mij, ik fascineerde hem, en zo gebeurde het. We werden beste vrienden.

Terug in Rio de Janeiro, begonnen we met elkaar om te gaan. Steeds vaker. Samen zwierven we door de straten van onze stad. We dronken, we dansten, we lachten, we namen elkaar in de maling, we discussieerden over het leven, politiek, muziek, we deelden onze dromen, onze gevoelens, onze angsten. We wisten alles van elkaar. Tenminste, dat dacht ik.

“Doe een beetje rustig aan man, je bent geen 25 meer”

Toen hij rare en onverklaarbare gezondheidsproblemen begon te vertonen, dacht ik eerst dat het te maken had met zijn niet zo’n gezonde levensstijl. Ik sprak hem er verschillende keren streng doch bezorgd op aan: “doe een beetje rustig aan man, je bent geen 25 meer.” Uiteindelijk bezocht hij een dokter. En nog een dokter. En weer een volgende. Maar ze leken nooit een antwoord te kunnen geven op zijn gezondheidsproblemen… die ondertussen steeds erger werden. Hij was altijd vaag over zijn doktersbezoekjes. “Ze hebben niets kunnen vinden, ik moet volgende week terugkomen,” zei hij dan. Ondertussen zag ik hem veranderen. Hij werd magerder, stiller. Hij was zelfs gestopt met roken, wat echt een mirakel was. Ondanks alles stond hij erop om naar een tweedaags technofestival in São Paulo te gaan. Het leek ons verre van verstandig, maar hij was onvermurwbaar. Hij ging. Het was begin februari 2017.

Niet meer dan drie weken later werd hij thuis opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen al zo zwak, dat hij nauwelijks meer kon ademen en lopen. Vrienden moesten hem in een stoel de trap afdragen. Ik was op dat moment in Nederland en werd midden in de nacht door een gezamenlijke vriendin van ons gebeld. “Marlies,” zei ze. “Ik heb slecht nieuws. Het is aids.

Haar woorden echoden door mijn hersenpan. Aids? Hiv?

De wereld werd opgeschrikt door een mysterieuze ziekte

Het was 1981 toen de wereld werd opgeschrikt door een mysterieuze, dodelijke ziekte. In die tijd begonnen met name homoseksuele mannen en intraveneuze  drugsgebruikers een reeks onbekende infecties te vertonen. Ze raakten zo verzwakt dat ze niet meer konden herstellen en uiteindelijk overleden.

Ik kan me niets herinneren van die tijd; ik was nog maar vijf jaar oud. Wat er gebeurde in 1991 kan ik me daarentegen wel herinneren. Freddie Mercury kondigde aan dat hij aids had. Eén dag voor hij aan de gevolgen ervan stierf. Ook staat zanger en model René Klijn mij nog bij. Hij gaf in Nederland een gezicht aan aids toen Paul de Leeuw hem in 1992 op televisie interviewde. René stierf het jaar erop, een paar dagen voor zijn 31e verjaardag.

De aandacht en de angst voor aids nemen af

Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het breekt het immuunsysteem af dat je beschermt tegen allerlei virussen en bacteriën. Wanneer je lichaam zich niet langer kan beschermen tegen deze virussen en bacteriën, wordt dit aids genoemd. Volgens UNAids zijn wereldwijd al bijna 75 miljoen mensen met hiv besmet geraakt en zijn er meer dan 35 miljoen overleden aan aids-gerelateerde ziekten.

Vandaag de dag hoeven mensen niet meer aan aids te sterven. Hiv-remmende medicijnen maken het mogelijk om MET hiv maar ZONDER aids te leven. Helaas neemt het aantal hiv-infecties in de wereld nog steeds niet af; het stagneert. En in sommige landen, zoals Rusland, nemen de cijfers weer toe. Daarentegen nemen de aandacht voor de strijd tegen aids en de angst ervoor juist af. Dit zorgt voor een meer nonchalante houding ten opzichte van condoomgebruik.

Het laatste onderzoek uit 2017 van Rutgers (het Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit) naar de seksuele gezondheid van Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar, laat verontrustende cijfers zien. Tijdens hun laatste one-night stand gebruikten 58% van de mannen en 45% van de vrouwen een condoom. In de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, testten 5% van de mannen en 7% van de vrouwen zich voor SOA’s en 3% van de mannen en vrouwen voor hiv. Dat klinkt als wel heel weinig testen tegenover veel onveilige seks.

Volgens UNAids leven er vandaag de dag wereldwijd nog steeds bijna 37 miljoen mensen met hiv. Elke dag worden er bijna 5,000 mensen hiv-gediagnosticeerd en sterven er 2,700 aan aids-gerelateerde ziekten. In Nederland leven naar schatting 23,100 mensen met hiv. Hiervan weten 2,300 dat niet.

Afscheid van zijn leven met dans en muziek

Wist mijn vriend dat hij seropositief was? Had hij misschien een teken gegeven dat hij het wist? Soms denk ik wel eens dat hij bewust naar dat tweedaagse technofestival is gegaan omdat hij wist dat zijn leven ten einde liep. Het was de genadeslag voor hem. Kort nadat hij in het ziekenhuis aankwam op die donkere dag in februari, raakte hij in een coma waaruit hij nooit meer ontwaakte.

Het is niet te omschrijven hoe het voelt om iemand te verliezen aan een ziekte die niet (meer) dodelijk hoeft te zijn. Aan een ziekte die te voorkomen is. Aan een ziekte die je kan krijgen door het bedrijven van liefde. Ik troost mezelf met het idee dat hij er op het technofestival voor de laatste keer een feest van heeft kunnen maken. Dat hij de kans heeft gehad afscheid van zijn leven te nemen met dans en muziek – de dingen waar hij zo zielsveel van hield.

Moge hij rusten in vrede en een waarschuwing zijn voor iedereen die denkt dat hiv niet meer dodelijk is.

 

 

Let's do this

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.